Götlunda Sockenförenings Hemsida

Du är här:  Hem > Jaktlag

Jaktlag

Järnäs Licensområde

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
235 565 389 Jörgen Johansson

 


Racksätters Jaktlag

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
250 718 544 Lars Persson

 


Abborrtorps Jaktområde

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
60 428 383 John Nyqvist

 


Södra Lunger jaktlag

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
262 936 739 Tobias Vretefelt

 


Hasta Norra/Götlunda Prästgård

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
324 770 527 Mikael Karlsson

 


Norra Lungers Jaktområde

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
96 470 398 Lars Nilsson

 


Hasta Södra licensområde

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
226 647 477 Urban Jakobsson

 


Urvalla Jaktlag (Söder om E18)

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
60 185 140 Johan Persson

 


Röhfors-Torpstång Jaktområde (Söder om E18)

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
  125 125 Krister Röhfors

 


Igelsätter Jaktlag

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
  100 100 Kenneth Garman

 


Långboda Jaktlag

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
  10 10 Rolf Törnqvist

 


Torps Jaktlag (Söder om E18)

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
  16 16 Hans Toresson

 


Alvängs Jaktlag

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
  60 60 Lars Lindeborg

 


Morgan J Jaktlag

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
5 25 21 Morgan Johansson

 


Granqvist-Grönberg Järnäs

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
50 99 63 Tomas Grönberg

 


Kvist Lycktorpet

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
  31 31 Tor Erik Kvist

 


Österman Racksätter

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
  11 11 Lars-Göran Österman

 


Nannberga Göte Johansson

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
  20 15 Göte Johansson

 


Nannberga Norra

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
5 103 97 Leif Eriksson

 


Nannberga Södra

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
5 112 97 Göran Johansson

 


Schörling Hasta

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
69 192 209 Yngve Schörling

 


Innaktiva jaktlag eller jaktlag som ingår i andra områden idag.

 

Kåsäters Jaktområde

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
       

 


Furuskallens Jaktlag

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
       

 


Nannberga Jaktlag

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
       

 


Kuggenäs Jaktlag

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
       

 


Hans-Olov Jansson

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
       

 


Per Åke Björk

Areal Åker: Areal Totalt: Älgbärande ha: Markägare/Jakträttshavare
       

 

Götlunda Allehanda

Lokaltidningen som utforskar och ger information om oss boende i Götlunda socken.


Material till tidningen såsom texter och foton tas tacksamt emot.

Götlunda Allehandas redaktion:

gotlunda.allehanda@live.se

Bredband på landsbygden

Vi är några glada själar som vill uppleva ett snabbare internet här i Götlunda socken. 
För att kunna "få" ett fibernät här i Götlunda med omnejd får vi göra ett stort jobb själva med strukturering och marknads undesökning, är det nåt du vill ställa upp på och hjälpa oss med?


Kontakta Anders Johansson via epost anders@coompanion.se om ditt intresse så kontaktar vi dig. 

http://fiber.gotlunda.com